Captación

Publicador de contidos

Recursos hídricos dispoñibles

A orixe da auga potable
 

A maioría dos recursos hídricos dispoñibles para o abastecemento de auga de consumo humano nos municipios onde fornecemos servizo proveñen de embalses, mananciais, pozos e abastecementos de auga en alta.

Unha vez que a auga é captada, facémola chegar ás diversas instalacións de tratamento e posteriormente distribuímola polas redes ata chegar coa máxima calidade aos fogares dos cidadáns.

Selecciona o teu municipio e consulta os procesos de potabilización aplicados. Tamén podes obter información na web de SINAC (Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo)

Publicador de contidos

Publicador de contidos