Datos significativos

Datos Significativos VIAQUA

Rede de auga potable de 6.457 km

En Viaqua xestionamos a túa auga
 

Desde Viaqua xestionamos unha rede de auga potable de 6.457 km, que distribúe 67 hm3 anuais a 48 municipios de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, satisfacendo as necesidades de máis de 765.000 habitantes.

O equipo humano de Viaqua está formado por 541 persoas, ás que se lles imparte anualmente unha formación de máis de 4.000 h. Dispón da tecnoloxía máis avanzada e realiza unha xestión adecuada do coñecemento para dar resposta e adaptarse ás necesidades de todos os clientes sen excepción, así como para levar a cabo un uso sostible de todos os recursos de auga dispoñibles.

 • Magnitudes de servizos en 2017

  Magnitudes do servizo de augas en 2017

  Magnitude  Valor
  Km de rede subministrada 6457
  Hm3 de auga subministrados 67
  Estacións de tratamento de augas de consumo 42
  Puntos de control de calidade da auga Máis de 400
  Determinacións anuais Máis de 24.300
  Km de rede de sumidoiros  3.899
  Estacións de bombeos de saneamento 298
  Hm3 de auga residual depurada 48
  Depuradoras de augas residuais 37