Os nosos compromisos en desenvolvemento sostible

OS NOSOS COMPROMISOS EN DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Todas e cada unha das accións que realizamos teñen un impacto no medio ambiente e no día a día de cada un dos cidadáns que servimos. Por iso traballamos para que o noso compromiso co desenvolvemento sostible medre ano tras ano e os nosos servizos vaian alén do abastecemento de auga.

Co fin de facer realidade a sostibilidade medioambiental e desenvolver un meirande compromiso social cos colectivos máis vulnerables, elaboramos un novo plan estratéxico de desenvolvemento sostible, cuns obxectivos xerais que guían as nosas actuacións: