Os nosos compromisos en desenvolvemento sostible

OS NOSOS COMPROMISOS EN DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

REwater Global Plan (2017-2021)

Todas e cada unha das accións que realizamos teñen un impacto no medio ambiente e no día a día de cada un dos cidadáns que servimos. Por iso traballamos para que o noso compromiso co desenvolvemento sostible medre ano tras ano e os nosos servizos vaian alén do abastecemento de auga.

Co fin de facer realidade a sostibilidade medioambiental e desenvolver un meirande compromiso social cos colectivos máis vulnerables, elaboramos un novo plan estratéxico de desenvolvemento sostible, cuns obxectivos xerais que guían as nosas actuacións:

REwater Global Plan (2017-2021), unha folla de ruta que nos permitirá avanzar a nivel de Grupo dando resposta á nosa responsabilidade ambiental, social e económica como empresa