Control da calidade da auga

CONTROL CALIDADE DA AUGA

Coidamos a calidade da túa auga

O control da calidade da auga é o noso principal obxectivo

 

Desenvolvemos un plan de control analítico anual consensuado coa autoridade sanitaria, no que se establece a frecuencia e os diferentes parámetros a analizar, sempre asegurando o total cumprimento dos decretos (Real Decreto 140/2003 que regula criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano, actualizado o 01/08/2018 trala aparición do Real Decreto 902/2018 que o modifica).

En Viaqua traballamos para garantir a salubridade, calidade e limpeza da auga. Para iso, cumprimos todos os requisitos hixiénico-sanitarios establecidos pola lexislación vixente, co fin de protexer a saúde das persoas.

Todas as analíticas son realizadas por un laboratorio externo certificado que garante os máximos estándares de fiabilidade no referente aos resultados obtidos. Estes resultados son posteriormente enviados ao Ministerio de Sanidade e cargados no Sistema de Información Nacional de Auga de Consumo (SINAC).

Análisis Viaqua

Parámetros a analizar

Análise de control en ETAP, depósitos ou rede de distribución

Para determinar os caracteres fisicoquímicos, organolépticos e microbiolóxicos da auga

Análise completa da ETAP, rede e depósitos

Para determinar os caracteres organolépticos, fisicoquímicos, metais, trihalometanos, praguicidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos e caracteres microbiolóxicos

Análise de radioactividade

Acorde coa última modificación realizada no Real decreto 140, que establece que debe determinarse o potencial de actividade radioactiva nas augas de consumo humano

Publicador de contidos

Controis
 

Así mesmo, dispomos de sistemas de control automático, que nos permiten, mediante o noso sistema de telemando e telecontrol, controlar e corrixir en continuo os indicadores de calidade da auga: cloro libre residual.

Ademais, diariamente fanse medidas de cloro libre residual e total na rede de distribución elixindo os puntos de control e a súa frecuencia aleatoriamente ao longo da rede de distribución, con especial precaución nos puntos críticos dos finais de rede.

Mostraxe de auga potable

707

puntos

Determinacións de calidade

+ 24.500

ao ano

Control remoto dos parámetros

229

estacións

Calidade orgnanoléptica

+ 58.500

determinacións ao ano

Se queres coñecer máis información sobre o control da auga  selecciona o teu municipio.