FP Dual

FP Dual VIAQUA

FP Dual da auga, a mellor opción formativa para un emprego de calidade 

 

A Formación Profesional Dual é unha modalidade de FP na que o estudante combina a formación no centro educativo coa actividade na empresa, aprendendo contidos e temáticas en conexión directa coa realidade da profesión. Esta modalidade de formación dual ten como obxectivo crear emprego de calidade, onde un empregado con formación solvente ten a capacidade de proporcionar un maior valor no seu desempeño a curto prazo, pero tamén a medio prazo pola capacidade de aprender continuamente.

En Viaqua promovemos esta modalidade formativa desde o ano 2017, cando comezamos a colaboración coa Xunta de Galicia e o CIFP Politécnico de Santiago de Compostela. Recentemente incrementamos a oferta coa posta en marcha en colaboración co CIFP Ferrolterra do ciclo dual de redes e estacións de tratamento de augas. Un exemplo de colaboración público-privada e establecemento de alianzas que suma o coñecemento específico das empresas operadoras coa planificación dunha oferta formativa axustada ás demandas profesionais do sector e da sociedade.

As persoas que realicen a FP Dual da auga contarán cunha formación especializada, o que implica o dominio de ferramentas adaptadas á realidade laboral actual, facilitando a eficiencia e mellora continua.

Coa FP DUAL, implicámonos no impulso dun novo modelo de formación máis aló da formación das prácticas tradicionais,  imapartiendo contidos con valor curricular no posto de traballo. 

O alumnado benefíciase dunha formación especializada e valorada polo mercado laboral, e ten a posibilidade de compatibilizar a formación coa práctica retribuída.

É un modelo educativo clave para combater o desemprego xuvenil e favorecer a recuperación económica, xa que conta cunha cociente de inserción laboral superior ao 70% entre os mozos de menos de 25 anos.  O éxito deste modelo educativo, baseado na colaboración entre administracións públicas, centros educativos e as empresas, permite axuntar emprego, talento e produtividade. 

 

Cando empeza a seguinte edición?

A vindeira edición do FP Dual da auga comezará en setembro 2022 no CIFP Ferrolterra. Realizarase o 64% da formación no centro educativo e o 36% con prácticas na empresa.

Que se aprende a facer?

Realizar a montaxe, a operación e o mantemento de redes de auga, así como operar e manter os equipamentos e as instalacións de estacións de tratamento de augas, aplicando a normativa vixente e protocolos establecidos de calidade, seguridade e prevención de riscos laborais así como asegurar a súa funcionalidade e respecto polo medio ambiente.

Cando me podo inscribir?

O prazo de inscrición abrirase na segunda metade de xuño e manterase aberto o prazo ata completar as 15 prazas ofertadas. 

Onde me podo matricular?

Os interesados e interesadas deberán realizar a matrícula no propio centro no que queiran realizar a formación:  CIFP Politécnico de Santiago ou  CIFP Ferrolterra. 

Onde realizarei as prácticas?

As prácticas realizaranse en distintos centros de   Viaqua situados nas catro provincias galegas, nas que pasarán por diferentes traballos relacionados co ciclo urbano da auga: Estacións de Depuración de Auga Residual (EDAR), Estacións de Tratamento de Auga Potable (  ETAP) e traballos na rede.

 

Máis información sobre a FP Dual no CIFP Politécnico de Santiago aquíhttps://www.politecnicodesantiago.es/gl/inf_cm_reta2

Máis información sobre a FP Dual no CIFP Ferrolterra aquíhttp://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/node/1716