Informe desenvolvemento sostible

Informe Desenvolvemento Sostible 2020

Ser responsable significa cumprir as obrigas ou tamén, poñer coidado e atención no que se fai ou decide. Isto é tan só unha definición, pero en VIAQUA é unha parte irrenunciable do noso ser como empresa. 

O noso grao de responsabilidade respecto ao conxunto da sociedade é un compromiso adquirido desde a creación da compañía e é inherente ao servizo que ofrecemos.

Esta implicación reflíctese acotío nas nosas accións para a protección do contorna, na nosa aposta polas tecnoloxías avanzadas e limpas, no noso investimento en innovación, na nosa implicación para estender e mellorar o acceso á auga e, en definitiva, na nosa actitude de diálogo e colaboración cos grupos de interese estratéxicos, como son: clientes, equipo humano, administracións públicas, medioambiente, comunidades locais e provedores.

Só así podemos cumprir a nosa máxima vocación de satisfacer as expectativas de millóns de persoas en todo o mundo que depositan a súa confianza no noso traballo.

En Viaqua cambiamos para progresar. 
Progresamos para innovar.
Innovamos para darche cada día un mellor servizo.

En Viaqua temos claro o noso compromiso cos nosos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis á nosa responsabilidade de coidarte.

Consulta aquí o máis destacado en Desenvolvemento Sostible no ano 2020.

Viaqua, ao coidado da auga.