Consumo

Publicador de contidos

Subministramos a máis de 700.000 habitantes

 Garantimos un consumo estable e de calidade
 

Os avances e melloras realizados nas redes de distribución nos últimos anos permitiron reducir o volume de auga non rexistrada. O rendemento técnico hidráulico é o indicador utilizado para medir a eficiencia das redes de distribución, así como a súa correcta xestión.

Actualmente, en Viaqua conseguimos establecer un rendemento técnico hidráulico superior ao 75% na maioría dos nosos municipios, minimizando as perdas de auga e garantindo unha subministración estable e de calidade

Consumo 2017

52.871.963

m3

Consumo 2016

51.222.084

m3

Consumo 2015

50.995.198

m3

Consumo 2014

50.012.551

m3